Forside
Politik
Målsætning
Kontakt
Forslag
Forside
Politik
Målsætning
Kontakt
Forslag
HVEM ER VI


Vi er ikke et parti - Vi er en bevægelse.
Og vi er kun i vores vorden.

Vi er helt almindelige og vidt forskellige mennesker med begge ben på jorden, som har ét fælles ønske: at gøre Danmark til et bedre land for danskerne at leve i.
Men måske udvikler vi os en dag til et reelt politisk parti, som kan opstilles til folketinget.

Hvad farve har vi.

I vores hjerter er vi dannebrogsrøde som vores danske flag. Men rent politisk er vi hverken røde eller blå.
Vi tror ikke på Blokpolitik.

Blokpolitik er Skyttegravskrig; to alliancer som har gravet sig ned på hver side af et stykke land, som begge parter kæmper indædt om, men som ingen af dem helt kan vinde.
Og Blokpolitik er Pakkepolitik; som vælger kan du ikke fravælge de elementer, som IKKE tiltaler dig, eller som er i modstrid med dine holdninger. Du er tvunget til at acceptere hele pakken.

Et meget godt billede af den måde vi har ført politik på i herhjemme de seneste mange år.
Og det er ikke til gavn for Danmark og danskerne.

Så skal man endelig påklæbe os en politisk farve i den forbindelse, må den blive grå.
Neutral.

Er vi grønne?
- Alle folketingets partier kæmper om at være det grønneste. Især i valgsituationer.
- Men det er ren symbolik, og vi vil ikke føre symbolpolitik.
- Vi har mange idealer, men vi er ikke idealister; vi vil kun føre realpolitik, som det er muligt at gennemføre.

- Jordens klima står øverst på vores To-Do-List, som det burde gøre i alle partier.
- Men vi vil ikke deltage i kapløbet om at overbyde hinanden; det lader vi de andre om.
- Til gengæld vil vi gøre - alt hvad der muligt - og alt hvad vi lover.

Så en bedre farve end den grønne vil være - alle regnbuens farver.
Det ville også matche vores holdning til den enkeltes ret til fri seksuel orientering.
Men politisk må vores farve være grå - politisk neutral.

Og vil man partout placere os et sted i det politiske landskab, må det blive lige i midten. Vi er ikke enten røde eller blå, borgerlige eller socialistiske, vi er hverken eller men både og.

Hvad er vi så.

Vi er som vores navn: - Danske Social Liberale - og i den rækkefølge.
Vi er danske med stort D.
* Danmark er ikke en provins i EU, og danskerne er danskere - før de er europæere.
* Hvis vi vil bevare vores identitet, må vi klart afmærke vores grænser - fysisk som verbalt.
* Danmark er danskernes land, vi arvede det af vores forældre, og vores børn skal arve det efter os.

Vi er sociale -
* i henseende til vores land og vores fælles ejendom som indbefatter vores infrastruktur.
* i henseende til danskernes ve og vel gennem hele livet fra fødsel til død.
* i henseende til at alle i Danmark er lige for den danske lov uanset social og økonomisk status.

Vi er liberale -
* i henseende til danskernes størst mulige ret til selvbestemmelse over eget liv fri af staten.
* i henseende til danskernes størst mulige handlefrihed uden offentlig indblanding.
* i henseende til danskernes størst mulige ret til at kunne forsvare sin ejendom mod overgreb.

Danmark og Fremmede.

Vi er IKKE fremmedfjendske - vi er danskvenlige. At elske sit land betyder ikke, at man samtidig hader fremmede. Selvom mange gerne vil påstå det modsatte.

Men hvis man ikke føler for Danmark, bør man ikke kalde sig dansker.
Og modarbejder man bevidst Danmark og danskerne, bør man straks finde sig et andet land at bo i.